13 Aralık 2014 Cumartesi

Duygusal Zeka ve Duygusal Zekanın İşe Alım Süreçlerindeki Önemi

Ne kadar başarılı ya da mutlu olduğumuz IQ’ya değil de EQ’ya bağlı olduğunu son yıllarda yapılan tüm araştırmalar göstermektedir. Peki nedir bu EQ denen şey? Duygusal zeka, duygusal farkındalık düzeyimiz ve duygularla başa çıkabilme becerimizdir. Ne kadar yüksekse, mutluluk ve başarı da o kadar yakındır. Böylece kişi hem kendi hem de karşısındaki insanın duygularını daha iyi anlamakta ve yönlendirmektedir.

Duygusal zekanın sadece insanlara özgü olduğunu düşünmek hatalı olur. Kurumsal yapıları tıpkı yaşayan bir organizma gibi işleyen, farklı organlardan oluşan firmaların da kendilerine özgü duygusal zekaları bulunmaktadır. Bu karmaşık yapının içindeki kalp olgusunu insan olarak belirlenmesi kurumların uzun süreli başarısındaki en önemli etkendir. Çalışanların duygularına, fikirlerine ve emeklerine yönelik yaratılan bir kurum kültürüyle işleyen, bu amaçla eğitim ve sürekli gelişimi ön plana çıkara bilen kurumlar gelecekte de varlıklarını başarılı bir şekilde devam ettirebileceklerdir.
Kurumların duygusal zekasının bileşenleri, Empati, Motivasyon, Kurumsal Duyguların Tanınması ve Duyguları Yönetebilme Becerisidir.


Örgüt yönetiminin her aşamasında olduğu gibi İnsan Kaynakları İşe Alım sürecinde duygusal zeka özelliklerinin etkisi, olumsuz koşullarda bile olumlu düşünme tarzını koruyarak kişilik ve rol çatışmasının kolaylıkla ortaya konulmasını sağlayabilmektedir. Özellikle insan kaynakları değerlendirme ve seçim sürecinde duygusal zeka düzeyi düşük kişilerin saldırganlık, sapma ve sapkın davranışlarda bulunması uygulanan seçim yöntemiyle kendini gösterebilmektedir. İşletmelerde duygusal zekasını kullanan işgörenler ve yöneticilerin daha başarılı oldukları bir gerçektir. İnsan kaynakları seçim sürecinde duygusal zeka özelliklerinin doğru elemanın seçilmesinde önemli bir rol oynadığı ifade edilebilir. Bu nedenle, insan kaynakları temini ve seçiminde duygusal zekanın gerek yönetsel faaliyetler, gerekse işgören performansına önemli katkılarının olması nedeniyle işletmelere önemli yararlar sağlayabilmektedir. Çünkü bu özelliklere sahip kişilerin insan ilişkilerinin daha iyi olması, hem kendi duygularının farkında olmasına hem de başkalarına empati duyarak onları anlamasına olanak sağlamaktadır...

 
Kaan GÖGEBAKMAZ

0 yorum:

Yorum Gönderme