9 Aralık 2014 Salı

Turizm Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi

Modern ekonomik yapıda hizmetler sektörü içinde yer alan turizm sektörü, diğer sektörlerden farklı olarak, bir sektörler kesiti görünümündedir. Turizm sektöründe; konaklama, yiyecek-içecek, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve benzeri ekonomik faaliyet alanlarında üretim yapıldığından sektörel yapı oldukça yaygın ve karmaşık bir özellik göstermektedir. Bugünkü ve gelecekteki önemi sürekli artan turizm sektörünü diğer sektörlerden ayıran en önemli özellik, bu sektörün hizmet sektörü oluşu, dolayısıyla turistik ürünlerde kaliteye ulaşabilmenin tek yolunun insan gücüne bağlı olmasıdır. Hiç bir sektör Turizm sektöründe olduğu kadar İnsanlarla doğrudan doğruya ilişkili değildir.
Yeni çağdaş yönetim fonksiyonları, işletmelerin insan boyutuna büyük önem vermektedir. Otel işletmeciliğinin esası insan gücüne dayanır. Dolayısıyla hizmet sektörü ve tabii ki Otel işletmelerinde insan boyutu daha çok önemli hale gelmektedir. Çünkü insanlar konaklama işletmelerine geldiğinde ön büro personelleri tarafından karşılanmakta, yiyecek -  içecekleri aşçılar ve garsonlar tarafından karşılanmakta, odaları kat hizmetleri tarafından temizlenmekte ve düzenlenmekte, animatörler tarafından günlerinin keyifli geçmesi sağlanmakta ve işletmeden çıkana kadar her türlü hizmetleri personeller tarafından karşılanmaktadır.  Dolayısıyla Turizm sektörü emek - yoğun bir sektör olması, otel işletmelerinde başarının müşteri memnuniyetinden geçmesi otel işletmelerinde diğer işletmelere nazaran İnsan Kaynakları Yönetiminin çok daha önemli olduğunu bir kez daha bizlere göstermektedir. Otel işletmelerinin başarısı, İnsan Kaynakları Yönetimine verdiği öneme bağlı olmaktadır. Günümüzde ve gelecekte insan kaynaklarını geliştiren ve motive eden örgütler amaçlarına daha kolay ulaşabilecekler, bunu başaramayan işletmeler ise zamanla iş alanlarını kaybetmek zorunda kalacaklardır.
Modern  yönetim anlayışını benimseyen ve uygulayan otel işletmelerinde personel bölümü yerini giderek İnsan Kaynakları Yönetimine bırakmaya başlamıştır. Bu gelişme içinde İnsan Kaynakları bölümü işletme üst yöneticisine çok yakın bir yerde ve ona doğrudan doğruya bağlı bir departman olarak yer almaktadır.  İnsan Kaynakları bölümünün genel müdüre çok yakın görünmesinin en önemli nedeni, genel müdüre sık sık danışmanlık yapmasıdır.
Otel işletmelerinde geliri de gideri de yaratan en büyük unsur insan unsurudur bundan dolayı işgücünün verimli kullanılması konusunda en etken rolü İnsan Kaynakları Yönetimi üstlenmektedir. İşletmelerde insan unsurunun iyi yönetilmesi işgücünün verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Otel işletmeleri gibi, birebir ilişkilerin ve insanın insana hizmeti olgusunun en yoğun yaşandığı bir sektörde insan unsurunun yönetilmesi, ancak bu alanda özel bilgi ve beceri gerektiren İnsan Kaynakları Yönetimi ile mümkündür. Bu sebepten ötürü iş analizi, insan gücü politikalarının planlanması, personelin seçimi, işe alınması ve eğitimi, iş değerlemesi, performans değerlemesi, personelin ödüllendirilmesi ve özel sorunlarının çözümü otel işletmelerindeki İnsan Kaynakları Yönetiminin temel görevleridir...

 
Kaan GÖGEBAKMAZ

0 yorum:

Yorum Gönderme