5 Aralık 2014 Cuma

Performans Değerlendirme Sistemi Nedir, Nasıl Uygulanmalı, Fayda ve Zararları nelerdir?Performans Değerlendirme Sistemi, kişinin işindeki performans veya başarısını, önceden bu amaçla saptanmış standartlarla karşılaştırarak o işin gereklerine göre ölçme ve değerlendirme sürecidir.
Performans Değerleme Sisteminin faydalarını Kurum ve İşgören olarak değerlendirmek gerekirse;
A) Kurum Açısından Faydaları;
  • Performansın standart ve objektif bir biçimde değerlendirilmesini,
  • Kurumun hedefleriyle kişisel hedeflerin örtüşmesi ve gerçekleşmesi,
  • Kariyer planlarının yapılması,
  • İşe alım süreçlerindeki etkinliğin ölçülmesini,
  • Terfilerin kurum hedefleri doğrultusunda ve uygun zamanlamayla yapılmasını,
  • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesini,
  • Prim ve ödül sistemlerinin belirlenmesini sağlar.
B) İşgören Açısından Faydaları;

  • Çalışanlara zamanında ve yapıcı geribildirim verilmesi,
  • Çalışanların ve kurumun karşılıklı birbirlerinden beklentilerini netleştirmesi,
  • Çalışanların mevcut ve kendilerinden beklenen performansları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.
 
Performans Değerlendirme Sürecinin sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlamak amacıyla PDS komisyonu kurulmalı ve Performans Değerlendirme Sürecine ilk önce kapsamı ve yöntemi belirlenerek başlanmalıdır daha sonra belirlenmiş pozisyonlar doğrultusunda kritik önem arz eden başarı faktörleri belirlenmeli ve yöneticiler tarafından kurum hedefleri, departman hedefleri, performans değerlemenin hedefleri saptanmalı, kuruma özel form ve raporlama sistemi tasarlanmalı,
performans değerlemesi yapılacak departmanlara dağıtılmak üzere Performans Değerlendirme Yönetmelik ve Uygulama Kitapçığı hazırlanmalı, Performans değerlemesi yapacak sorumlu yöneticilere PDS eğitimleri düzenlenmeli ve ilk PDS uygulamasından sonra gözden geçirme, aksayan yönleri belirleme ve yeni dönem için alınması gereken aksiyon planlarını içeren toplantılar yapılmalıdır.

Aksi takdirde uygulanacak olan PD sisteminin faydalarından çok hem iş gören hem de iş veren açısından zararları olacaktır ki bu zararların başlıcaları; egosu bol bol şişmiş yönetici yaratmak, işgören tarafından iş gücü kayıpları, işgören motivasyonu düşüklüğü hatta işgören istifaları olarak sıralamak mümkündür.

Bol motivasyonlu az egolu günler dilerim

Kaan GÖGEBAKMAZ0 yorum:

Yorum Gönderme