21 Aralık 2014 Pazar

İnsan Kaynakları Departmanında Yetenek Yönetimi


İnsan kaynakları yönetimi kurumlar arası rekabetçi üstünlük yaratmak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, yerleştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili politikalar oluşturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren bir iş alanıdır. İnsan kaynakları yönetimine ilişkin uygulamalar; küreselleşme, artan rekabet, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişim ve değişim göstermektedir. Öncelikle geleneksel personel yönetiminden modern insan kaynakları yönetimine geçilmiş, Günümüzde ise insan kaynakları yönetiminde yetenek yönetimi giderek önem kazanan bir anlayış haline gelmiştir.

İnsan Kaynakları departmanlarında Yetenek Yönetiminin önem kazanmasının nedeni, birbirleriyle rekabet halindeki işletmeler hızlı değişim ve belirsizlik karşısında, küresel meydan okumalara tepki vermenin yolunun çalışanlarının sahip oldukları yeteneklerin ortaya çıkarılmasından geçtiğinin farkına varmalarıdır.
Yetenek yönetimi kavramı personel güçlendirme anlayışının işletmelerde yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla daha fazla önem kazanmış, bir anlamda yetenek yönetimi personel güçlendirme anlayışının bir getirisi olmuştur denilebilir. Bilindiği gibi personel güçlendirme çalışanların kendilerini motive edilmiş hissettikleri, bilgi ve uzmanlıklarına güvenlerinin arttığı, inisiyatif kullanarak harekete geçme arzusu duydukları, olayları kontrol edebileceklerine inandıkları ve işletme amaçları doğrultusunda uygun ve anlamlı buldukları işleri yapmalarını sağlayan

koşullardır. Personel güçlendirme çalışanların karar almasına imkan tanıyan bir araçtır ve her çalışanın kendi içindeki gücünü, yaratıcılığını ve enerjisini açığa çıkarma davranışıdır.

Günümüzde Yetenek Yönetimi büyük ve kurumsal işletmelerde ki İnsan Kaynakları Yönetiminin temel başarı faktörleri arasında bulunmaktadır. Bu faktörler;

  • Stratejik Personel Alımı
  • Performans Değerlendirme
  • Yetenek Yönetimi
  • Öğrenme ve Gelişme
  • Büyüme
  • Ödüller

Yukarıda ki süreçlerin karşılıklı etkileşimleriyle insan kaynaklarında başarı elde edilebilmekte, en önemli görevi de yetenekli çalışanların işletmeye çekilmesini ve onlardan etkin bir şekilde yararlanılmasını sağlayan yetenek yönetimi üstlenmektedir. Çalışanların yeteneklerini keşfederek, bunu zincirin halkaları gibi görüp, birleştirmek, sinerji yaratmak gerekmektedir. Yeni yeteneklerin işletmeye çekilmesinin yanında, yetenekleri kullanılmayan, keşfedilmemiş olan çalışanların da görülmesi ve işletmede tutulması gerekmektedir. Whirpol işletmesi yönetim kurulu başkanı ve CEO’su David Whitman “Gecenin bir yarısında beni uykumdan uyandıran şey ekonomiye ne olacağı ya da rakiplerimizin ne yapacağı değil, yeni stratejiler geliştirebilmede gerekli yeteneklere
sahip olup olmadığımızdır” şeklindeki sözleriyle yeteneğin önemine dikkat çekmiştir.
İşte bu nedenlerle yeteneğe dayalı insan kaynakları yönetimi anlayışı işletmelerin kritik
başarı faktörlerinden biri haline gelmiş ve birçok işletmenin ajandasında yetenek
yönetimi kavramı yer almaya başlamıştır. 

Yetenek yönetimi işletmenin bütün kademelerindeki yöneticiler arasında işbirliği ve iletişimi gerektiren; işgücü planlaması, personel alımı, eğitilmesi, geliştirilmesi, yeteneklerin gözden geçirilmesi, başarı planlaması, performans değerlendirme, sahip olunan yeteneklerin elde tutulması gibi çeşitli aşamaları içeren ve günümüzde birçok işletmenin zorunlu olarak karşısına çıkmaya başlayan bir disiplindir. İşletmeler bugün açık olan iş pozisyonlarını yetenekli ve kalifiye çalışanlarla
doldurmak için uğraşmaktadırlar. Bunun için de yetenek yönetimi sistem ve stratejilerinin kullanılması gerekmekte ve böylece yetenekli çalışanların işletmeye çekilmesi ve işletmenin elemanı olması sağlanabilmektedir. Yetenek yönetimi işletmelerin devamlı büyümesini ve pazarda mücadele edebilmesini sağlayabilen bir anlayıştır. Yetenekli çalışanlara sahip olmak ve onlardan en iyi şekilde yararlanabilmek işletmelerde yenilikçi olmanın, değer yaratabilmenin, rekabette farklılık sağlayabilmenin ve etkin performansın temel kaynağı olarak görülmektedir.


 Kaan GÖGEBAKMAZ

0 yorum:

Yorum Gönderme